STARTOM ELINORRKONTAKTNYHETERMEDLEMMAR


LOKALA BOLAG, GEMENSAM UTVECKLING.

VI SKAPAR SAMVERKAN
… och har därför fört ihop arton elnätsbolag, 294 000 kunder och
2 500 mil elnät i södra och mellersta Norrland samt Dalarna. Tillsammans är vi närmare 550 anställda. När alla jobbar mot samma mål, släpper vi loss en stor inneboende kraft. Den kraften räcker till att effektivisera vår verksamhet, öka vår kompetens och minska vår miljöpåverkan, för att säkra vår långsiktiga lönsamhet. Vi kalllar det Elinorr.
VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA
… och det är en självklar drivkraft i våra affärer. Vi ska tillsammans utveckla driftsäkrare elnät och en bättre energihushållning. Ny teknik gör det möjligt att sköta driften av våra elnät tillsammans. Vi spar tid och pengar och ger de arton medlemsbolagen möjlighet att återinvestera i sina närområden.
VI SKAPAR STORDRIFTSFÖRDELAR
… men fortsätter att alltid vara nära. Vi är arton bolag med lokala marknader och egna huvudkontor. Genom Elinorr kan vi möta nya EU-krav och förändrade regelverk utan att belasta kunden med ökade kostnader. Tillsammans kan vi utveckla en effektiv drift och förvaltning av våra elnät och genomföra gemensamma upphandlingar av tjänster och materiel.
VI SKAPAR KOMPETENS
… för att öka vår konkurrenskraft. Idag är det för dyrt för varje enskilt bolag att ha spetskompetens inom alla områden. Genom Elinorr kan alla medlemsbolag dra nytta av vår samlade kompetens som finns kring elnätsdrift och nätplanering.
VI SKAPAR ELINORR
… för våra kunder i Bergs Tingslags Elektriska AB, Blåsjön Nät AB, Dala Energi Elnät AB, Elektra Nät AB, Gävle Energi AB, Hamra Besparingsskog, Hofors Elverk AB, Härjeåns Nät AB, Härnösand Elnät AB, Jämtkraft Elnät AB, Ljusdal Elnät AB, Malungs Elnät AB, Sandviken Energi Nät AB, Sundsvall Elnät AB, Söderhamn Elnät AB, Åsele Elnät AB, Årsunda Kraft & Belysningsförening, och Övik Energi Nät AB.
Elinorr-förbundet ekonomisk förening ● 85185 Sundsvall
Provided by Webforum