STARTOM ELINORRKONTAKTNYHETERMEDLEMMAR
OM ELINORR
OM ELINORR
LOKALA BOLAG, GEMENSAM UTVECKLING
Elinorr-gruppen består av sjutton självständiga elnätbolag i södra och mellersta  Norrland samt Dalarna. De lokala elnätbolagen har alltid haft som mål att distribuera el på kundernas villkor. Bolagen vill utveckla verksamheten för att tillhandahålla produkter och tjänster som är prisvärda för kunderna. Elinorr-gruppens verksamhet är inriktad på hållbar utveckling. De lokala elnätbolagen ansvarar för en av samhällets viktigaste infrastrukturer och månar om närsamhället. Bolagen samarbetar kring strategiska utvecklingsfrågor, inköp och elnätsdrift så att de kan erbjuda driftsäker eldistribution till låg kostnad.

Eftersom elnätsverksamheten är en reglerad monopolmarknad som övervakas av Energimarknadsinspektionen, finns ingen konkurrenssituation som begränsar samarbetet mellan företagen.

De lokala elnätbolagen är ledande företag i sina regioner – solida, kompetenta och nära kunderna. En stor del av intäkterna går till lokala investeringar och återvänder till det lokala näringslivets entreprenörer. På detta sätt bidrar vi till livskraft också i framtiden.

ORGANISATION
Organisationen är formellt en ekonomisk förening, men kan enklast beskrivas som ett nätverk med ett gemensamt syfte: Skapa förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling för mindre och medelstora lokala elnätbolag.
EKONOMI
Elinorr-förbundet finansieras via avgifter från medlemsföretagen. Projektgrupperna bemannas med medarbetare från företagen i Elinorr-förbundet.

SAMRISKFÖRETAG
Medlemmarna i Elinorr-förbundet har bildat ett samriskföretag som i viss utsträckning innebär undantag från reglerna om offentlig upphandling inom samriskföretaget.

MEDLEM I CEDEC
Elinor är medlem i CEDEC, en europeisk branschorganisation för 1500 lokala och regionala el- och energibolag. Medlemskapet ger oss förutsättningar som kanske inte återfinns på andra håll i landet. Vi har möjlighet att påverka beslut och framföra specifika behov i de stora frågor som berör vår bransch och våra verksamheter.

ENERGIFORSK
Elforsk, Fjärrsyn, Värmeforsk och SGC är sedan 2015 sammanslagna till forskningsföretaget Energiforsk. Tidigare finansierade Elinorr utvecklingsprojekt inom Elforsk, en finansiering som nu istället går till Energiforsk. Detta innebär att Elinorr är med och påverkar vilka forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs inom elområdet.

Elinorr-förbundet ekonomisk förening ● 85185 Sundsvall
Provided by Webforum