Elinorr

Om oss

Om ELINORR

Elnätsbolag i samverkan för gemensam utveckling
- Vi finner synergier och stordriftsfördelar

Elinorr är en förening för elnätsbolag i södra/mellersta Norrland och Dalarna som samverkar för att möta framtida utmaningar inom branschen. Genom samarbete, stordriftsfördelar och kompetensförsörjning erbjuder Elinorr medlemmarna möjlighet att enkelt och i god tid möta de nya kraven och utmaningarna från nationella och framförallt europeiska lagstiftningar, samt anpassa verksamheten i samma grad.

Elinorrs omvärldsbevakning, påverkansarbete och kapacitet att hitta gemensamma lösningar möjliggör för medlemmarna att bibehålla kompetensen, och organisatorisk utveckling. På det sättet bidrar Elinorr till utveckling av den lokala samhällsnyttan och har fokus på tillförlitlighet, leveranssäkerhet, hållbarhet, men först och främst på elnätskunden.

Elinorrs syfte är att utveckla medlemmarnas kompetens och förmåga att möta elnätsbranschens framtida utmaningar. Vi skapar effektiva arbetsgrupper som formas efter medlemmarnas behov.

Elinorr verkar främst lokalt men deltar även i den nationella och europeiska samhällsdebatten.

Läs mer hur vi tillsammans inom Elinorr skapar och arbetar för:
Samverkan
Samhällsnytta
Kompetens
Stordriftsfördelar
Hållbarhet
Påverkansarbete

Samverkan

Genom samverkan mellan medarbetarna inom våra medlemsföretag skapar vi ett naturligt utbyte av erfarenheter och effektiv resursnytta.

Synergierna säkrar medlemsföretagens leveranssäkerhet, minskar våra risker, ökar vår kompetens och minskar vår miljöpåverkan – allt för att säkra vår långsiktiga lönsamhet.

esy18 PosaCykel 1357 768x512
samverkan
paverkansarbete
esy18 PosaCykel 1357 768x512

Påverkansarbete på EU-nivå

Genom medlemskap i CEDEC, en europeisk branschorganisation för lokala och regionala energibolag samt ett proaktivt deltagande i den europeiska associationen för nätbolag EU DSO* Entity bedriver Elinorr ett mycket framgångsrikt påverkansarbete på EU-nivå.

Elinorr ägnar sig åt det proaktiva arbetet på EU-nivå då fåtalet andra svenska energibolag ägnar sig åt det. Med arbetet kan Elinorr framföra specifika behov i de stora frågorna som berör vår bransch och våra verksamheter och därigenom ha stor påverkan på det beslut som tas av den europeiska lagstiftaren. Detta arbete genererar att små lokala elnätbolag kan fortsatt bedriva sin verksamhet.

Elinorrs ökade påverkansarbete har gjort att föreningen numera är en stark röst i branschen och därmed har möjlighet kan påverka kommande lagstiftning både i EU och Sverige. Detta sker dels på plats, dels på distans.

Genom Elinorrs arbetsgrupp, EU-gruppen, kan detta arbete ökas i intensitet och omfattning så att Elinorrs medlemsbolag kan ligga ännu mer i framkant med kompetens och kunskap kring vad som händer i EU samt hur detta kommer påverka dem både kortsiktigt och långsiktigt.

EU-gruppen omvärldsbevakar, samlar, sållar och analyserar information, samt agerar i de EU-frågor som Elinorr bedömer påverka vår bransch. Gruppen drar slutsatser och informerar ut i medlemsbolagen på ett sammanfattat och lättförståeligt sätt, samt delger innebörden för Elinorrs medlemsbolag. I och med detta ska medlemsbolagen enklare kunna agera i tidigt skede, om framtida lagförslag innebär att ändringar i verksamheten bör genomföras.

Energiforsk

Vi påverkar genom finansiering i Energiforsk – ett forskningsföretag med projekt inom el. Med vår finansiering kan vi påverka vilka forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs inom elområdet.

Kompetensförsörjning

Elinorr arbetar med kompetensförsörjning genom att dela information och resurser mellan medlemsföretagen. Inom Elinorr finns arbetsgrupper med samlad spetskompetens efter medlemmarnas behov.

Arbetsgrupperna bidrar till en ökad kompetensförsörjning, omvärldsbevakning och utbildningsbehov. Elinorr samordnar relevanta utbildningar som medlemsföretagen kan ta del av. Exempelvis för att förstå nya krav eller bemöta framtidens behov. Elinorr erbjuder även juridiktjänster, som ger medlemsföretagen snabb tillgång för anpassad expertkompetens inom juridik, reglering och regelefterlevnad.

esy18 PosaCykel 1357 768x512
kompetensforsorjning
stordriftsfordelar
esy18 PosaCykel 1357 768x512

Stordriftsfördelar

Elinorr – en möjliggörare för gemensamma lösningar

Genom samverkan inom Elinorrs medlemsföretag, kan stordriftsfördelar erhållas. Tillsammans erhåller vi resursbesparingar, ekonomiska vinningar och utökad kunskap.

Inom Elinorr utför vi gemensamma upphandlingar, samarbetar kring forskning, engagerar oss internationellt och arbetar tillsammans i arbetsgrupper inom olika områden.

Vi samlar de rätta kompetenserna från medlemsföretagen som omvärldsbevakar, analyserar, tolkar nya krav och lagar, löser komplexa uppgifter och arbetar fram en gemensam lösning som är applicerbar på alla medlemsföretag.

På det här sättet möter vi effektivt nya krav och förändrade regelverk utan att belasta kunderna med ökade kostnader. Medlemsbolagen besparar tid och resurser samtidigt som de även kan ta del av ett annat medlemsbolags kunskaper och spetskompetenser.

Stordriftsfördelarna ger medlemsföretagen en bättre ekonomisk förutsättning att fortsätta vara nära kunderna – med lokala marknader och egna huvudkontor.

Stordriftsfördelar

Elinorr – en möjliggörare för gemensamma lösningar

Genom samverkan inom Elinorrs medlemsföretag, kan stordriftsfördelar erhållas. Tillsammans erhåller vi resursbesparingar, ekonomiska vinningar och utökad kunskap.

Inom Elinorr utför vi gemensamma upphandlingar, samarbetar kring forskning, engagerar oss internationellt och arbetar tillsammans i arbetsgrupper inom olika områden.

Vi samlar de rätta kompetenserna från medlemsföretagen som omvärldsbevakar, analyserar, tolkar nya krav och lagar, löser komplexa uppgifter och arbetar fram en gemensam lösning som är applicerbar på alla medlemsföretag.

På det här sättet möter vi effektivt nya krav och förändrade regelverk utan att belasta kunderna med ökade kostnader. Medlemsbolagen besparar tid och resurser samtidigt som de även kan ta del av ett annat medlemsbolags kunskaper och spetskompetenser.

Stordriftsfördelarna ger medlemsföretagen en bättre ekonomisk förutsättning att fortsätta vara nära kunderna – med lokala marknader och egna huvudkontor.

Samhällsnytta

Helhetsperspektiv och samhällsnytta står alltid i fokus för Elinorrs samtliga medlemsbolag som försäkrar året runt tillförlitlig leverans av el till ca 300 000 hushåll och företag.

Elinorr och våra medlemsbolag följer samhällsutvecklingen på nära håll och analyserna tar hänsyn till och inkluderar nya behov och förutsättningar. Föreningens medlemmar möjliggör ett långsiktigt hållbart lokalsamhälle via driftsäkra elnät med hög tillgänglighet samt nya affärsmodeller med teknik som möter upp kundernas behov för att skapa större nytta på lokalnivå.

esy18 PosaCykel 1357 768x512
samhallsnytta
hallbarhet
esy18 PosaCykel 1357 768x512

Hållbarhet

Elinorr arbetar med hållbarhet genom att förvalta det arv vi fått och ta hand om det till kommande generationer.

Våra medlemmar är möjliggörare till att uppnå ett fossilfritt samhälle genom att bidra med el-infrastruktur i hela landet. Elinorr bidrar med att utmana och påverka det vardagliga arbetet för att långsiktigt nå målen att minska utsläppen, bygga upp ett långsiktigt hållbart samhälle och skapa möjligheter för våra medarbetare.

Hållbarhet

Elinorr arbetar med hållbarhet genom att förvalta det arv vi fått och ta hand om det till kommande generationer.

Våra medlemmar är möjliggörare till att uppnå ett fossilfritt samhälle genom att bidra med el-infrastruktur i hela landet. Elinorr bidrar med att utmana och påverka det vardagliga arbetet för att långsiktigt nå målen att minska utsläppen, bygga upp ett långsiktigt hållbart samhälle och skapa möjligheter för våra medarbetare.

Elinorrs erbjudanden till medlemsbolagen

elinorr erbjudande

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga